Սարմեն
Սարմեն (Sarmen)
  • 0.6/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 269 Քանակ
  • ՃԱԿԱՏԵՆ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Սարմեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 269 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.6 բալ։ Սարմեն անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՃԱԿԱՏԵՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.9 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Սարմեն անունի համար դա Սարգսյանն է։