Սարեն
Սարեն (Saren)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 7 Քանակ
  • ԳԵՏԻԿ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Վերդյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Սարեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 7 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Սարեն անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԳԵՏԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Սարեն անունի համար դա Վերդյանն է։