Բարմեն
Բարմեն (Barmen)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12 Քանակ
  • ԱԲՈՎՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔ
  • Վանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Բարմեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Բարմեն անունը առավել տարածված է ԿՈՏԱՅՔԻ ԱԲՈՎՅԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Բարմեն անունի համար դա Վանյանն է։