Զարմեն
Զարմեն (Zarmen)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 11 Քանակ
  • ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Բաբայան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զարմեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 11 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Զարմեն անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զարմեն անունի համար դա Բաբայանն է։