18-ից Բարձր Բնակչության Բաշխումն Ըստ Տարիքային Միջակայքի

<20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 >90