Կարմեն
Կարմեն (Karmen)
  • 1.5/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 715 Քանակ
  • ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Կարմեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 715 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 1.5 բալ։ Կարմեն անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Կարմեն անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։