Ժարմեն
Ժարմեն (Jarmen)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4 Քանակ
  • ԱՐԱԲԿԻՐ ԵՐԵՎԱՆ
  • Անդրեասյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ժարմեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Ժարմեն անունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱԲԿԻՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ժարմեն անունի համար դա Անդրեասյանն է։