Ծանուցում

Anun.am կայքը հարգում է օգտատիրոջ գաղտնիությունը և իրավունքները։

Կայքի նպատակն է տրամադրել ստատիստիկ տվյալներ ՀՀ ընտրողների վերաբերյալ։

Անձնական տվյալները չեն հրապարակվի չնայած նրարց հասանելիությանը ընտրական ռեգիստրում, ոստիկանութան և այլ մասնավոր վերլուծական կայքերում։

Բոլոր տվյալները վերցված են հանրությանն ազատ հասանելի ՀՀ պետական աղբյուրներից։

Տվյալները կարող են միայն օգտագործվել վերլուծության, ՀՀ կառավարության թափանցիկության և անձնական նկատառումներով։

Թարմաղվել է: 07/25/2018

Հետադարձ կապ - info@anun.am