Քարմեն
Քարմեն (Qarmen)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 21 Քանակ
  • ԴԱՇՏԱՔԱՐ ԱՐԱՐԱՏ
  • Դավթյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Քարմեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 21 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Քարմեն անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ԴԱՇՏԱՔԱՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Քարմեն անունի համար դա Դավթյանն է։