Արմեն
Արմեն (Armen)
  • 87.8/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 42908 Քանակ
  • ԱՃԱՆԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արմեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 42908 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 87.8 բալ։ Արմեն անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԱՃԱՆԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 6.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արմեն անունի համար դա Սարգսյանն է։