Նորիկ
Նորիկ (Norik)
  • 9.8/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4773 Քանակ
  • ԱՌԱՋԱՁՈՐ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Նորիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4773 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 9.8 բալ։ Նորիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԱՌԱՋԱՁՈՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Նորիկ անունի համար դա Սարգսյանն է։