Բորիկ
Բորիկ (Borik)
  • 0.9/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 442 Քանակ
  • ՇՐՎԵՆԱՆՑ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Բորիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 442 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.9 բալ։ Բորիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՇՐՎԵՆԱՆՑ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Բորիկ անունի համար դա Խաչատրյանն է։