Զորիկ
Զորիկ (Zorik)
  • 2.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1034 Քանակ
  • ՊԱՂԱՂԲՅՈՒՐ ԼՈՌԻ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զորիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1034 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 2.1 բալ։ Զորիկ անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ՊԱՂԱՂԲՅՈՒՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զորիկ անունի համար դա Խաչատրյանն է։