Նուրիկ
Նուրիկ (Nurik)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 83 Քանակ
  • ԳԵՂԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Նուրիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 83 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Նուրիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԳԵՂԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Նուրիկ անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։