Շնորիկ
Շնորիկ (Shnorik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 40 Քանակ
  • ԲԵՐԴԻԿ ԱՐԱՐԱՏ
  • Մանուկյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Շնորիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 40 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Շնորիկ անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ԲԵՐԴԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Շնորիկ անունի համար դա Մանուկյանն է։