Լորիկ
Լորիկ (Lorik)
  • 0.5/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 235 Քանակ
  • ԼՈՐ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լորիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 235 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.5 բալ։ Լորիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԼՈՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լորիկ անունի համար դա Գրիգորյանն է։