Գորիկ
Գորիկ (Gorik)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 87 Քանակ
  • ՏԵՂԵՐ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Մկրտչյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գորիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 87 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Գորիկ անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՏԵՂԵՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գորիկ անունի համար դա Մկրտչյանն է։