Ժորիկ
Ժորիկ (Jorik)
  • 0.9/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 428 Քանակ
  • ՇՐՎԵՆԱՆՑ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ժորիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 428 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.9 բալ։ Ժորիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՇՐՎԵՆԱՆՑ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ժորիկ անունի համար դա Խաչատրյանն է։