Զարիկ
Զարիկ (Zarik)
  • 2.3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1147 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զարիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1147 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 2.3 բալ։ Զարիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զարիկ անունի համար դա Գրիգորյանն է։