Զորի
Զորի (Zori)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 114 Քանակ
  • ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆ ՇԻՐԱԿ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զորի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 114 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Զորի անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զորի անունի համար դա Գրիգորյանն է։

Զորիին Նման Անուններ