Զանիկ
Զանիկ (Zanik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 71 Քանակ
  • ԶՈՎԱՍԱՐ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Գեւորգյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զանիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 71 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Զանիկ անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԶՈՎԱՍԱՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զանիկ անունի համար դա Գեւորգյանն է։