Վանիկ
Վանիկ (Vanik)
  • 6.5/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 3170 Քանակ
  • ՎԱՅՔ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վանիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 3170 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 6.5 բալ։ Վանիկ անունը առավել տարածված է ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՎԱՅՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վանիկ անունի համար դա Գրիգորյանն է։