Անիկ
Անիկ (Anik)
  • 2.9/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1429 Քանակ
  • ՎԱՅՔ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Անիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1429 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 2.9 բալ։ Անիկ անունը առավել տարածված է ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՎԱՅՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.8 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Անիկ անունի համար դա Հարությունյանն է։