Մանիկ
Մանիկ (Manik)
  • 2.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1166 Քանակ
  • ՍԱՐԱՊԱՏ ՇԻՐԱԿ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Մանիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1166 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 2.4 բալ։ Մանիկ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՍԱՐԱՊԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Մանիկ անունի համար դա Խաչատրյանն է։