Զալիկ
Զալիկ (Zalik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 50 Քանակ
  • ԱՄԱՍԻԱ ՇԻՐԱԿ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զալիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 50 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Զալիկ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՄԱՍԻԱ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զալիկ անունի համար դա Խաչատրյանն է։