Նանիկ
Նանիկ (Nanik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 36 Քանակ
  • ՆՈՐԱԲԱԿ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Ճաղարյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Նանիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 36 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Նանիկ անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՆՈՐԱԲԱԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Նանիկ անունի համար դա Ճաղարյանն է։