Ջանիկ
Ջանիկ (Janik)
  • 1.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 573 Քանակ
  • ՎԱՅՔ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ջանիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 573 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 1.2 բալ։ Ջանիկ անունը առավել տարածված է ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՎԱՅՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.9 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ջանիկ անունի համար դա Հարությունյանն է։