Գարինե
Գարինե (Garine)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 26 Քանակ
  • ԼՃԱՎԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Խաչատուրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գարինե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 26 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Գարինե անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԼՃԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գարինե անունի համար դա Խաչատուրյանն է։