Արինե
Արինե (Arine)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 76 Քանակ
  • ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արինե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 76 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Արինե անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արինե անունի համար դա Սարգսյանն է։