Զարինե
Զարինե (Zarine)
  • 2.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1049 Քանակ
  • ԽԴՐԱՆՑ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զարինե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1049 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 2.1 բալ։ Զարինե անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԽԴՐԱՆՑ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զարինե անունի համար դա Հարությունյանն է։