Նարինե
Նարինե (Narine)
  • 49.8/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 24348 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Նարինե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 24348 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 49.8 բալ։ Նարինե անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Նարինե անունի համար դա Սարգսյանն է։