Սարինե
Սարինե (Sarine)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 104 Քանակ
  • ՍԵՎԱԲԵՐԴ ԿՈՏԱՅՔ
  • Պողոսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Սարինե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 104 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Սարինե անունը առավել տարածված է ԿՈՏԱՅՔԻ ՍԵՎԱԲԵՐԴ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Սարինե անունի համար դա Պողոսյանն է։