Կարինե
Կարինե (Karine)
  • 69.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 33805 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Կարինե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 33805 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 69.2 բալ։ Կարինե անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Կարինե անունի համար դա Հարությունյանն է։