Գարինա
Գարինա (Garina)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 8 Քանակ
  • ՏԵՂ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Առաքելյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գարինա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 8 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Գարինա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏԵՂ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գարինա անունի համար դա Առաքելյանն է։