Վաղիկ
Վաղիկ (Vaghik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 38 Քանակ
  • ՏԱԼՎՈՐԻԿ ԱՐՄԱՎԻՐ
  • Հունանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վաղիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 38 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Վաղիկ անունը առավել տարածված է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՏԱԼՎՈՐԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վաղիկ անունի համար դա Հունանյանն է։