Վահիկ
Վահիկ (Vahik)
  • 0.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 185 Քանակ
  • ՁՈՐԱՍՏԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վահիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 185 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.4 բալ։ Վահիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՁՈՐԱՍՏԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վահիկ անունի համար դա Հարությունյանն է։