Խանիկ
Խանիկ (Khanik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 26 Քանակ
  • ՇԻՐԱԿ ՇԻՐԱԿ
  • Նահապետյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Խանիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 26 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Խանիկ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՇԻՐԱԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Խանիկ անունի համար դա Նահապետյանն է։