Նարինա
Նարինա (Narina)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 81 Քանակ
  • ԱՐՓԻ ՇԻՐԱԿ
  • Բաբայան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Նարինա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 81 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Նարինա անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՐՓԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Նարինա անունի համար դա Բաբայանն է։