Մերանուշ
Մերանուշ (Meranush)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5 Քանակ
  • ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ ԱՐՄԱՎԻՐ
  • Առաքելյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Մերանուշ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Մերանուշ անունը առավել տարածված է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Մերանուշ անունի համար դա Առաքելյանն է։