Միրանուշ
Միրանուշ (Miranush)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 35 Քանակ
  • ԹԹՈՒՋՈՒՐ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Միրանուշ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 35 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Միրանուշ անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԹԹՈՒՋՈՒՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Միրանուշ անունի համար դա Խաչատրյանն է։

Միրանուշին Նման Անուններ