Վերանուշ
Վերանուշ (Veranush)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 7 Քանակ
  • ԱՐՓԻ ՇԻՐԱԿ
  • Պետրոսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վերանուշ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 7 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վերանուշ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՐՓԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վերանուշ անունի համար դա Պետրոսյանն է։