Մելանուշ
Մելանուշ (Melanush)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 6 Քանակ
  • ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԵՐԵՎԱՆ
  • Արզումանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Մելանուշ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 6 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Մելանուշ անունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Մելանուշ անունի համար դա Արզումանյանն է։

Մելանուշին Նման Անուններ