Երանուշ
Երանուշ (Yeranush)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 73 Քանակ
  • ՍԱՐԱՊԱՏ ՇԻՐԱԿ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Երանուշ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 73 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Երանուշ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՍԱՐԱՊԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Երանուշ անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։