Սերանուշ
Սերանուշ (Seranush)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 19 Քանակ
  • ՍԻՍ ԱՐԱՐԱՏ
  • Մկրտչյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Սերանուշ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 19 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Սերանուշ անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ՍԻՍ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Սերանուշ անունի համար դա Մկրտչյանն է։

Սերանուշին Նման Անուններ