Մեհրանուշ
Մեհրանուշ (Mehranush)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 26 Քանակ
  • ԱՂՆՋԱՁՈՐ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Մեհրանուշ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 26 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Մեհրանուշ անունը առավել տարածված է ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԱՂՆՋԱՁՈՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Մեհրանուշ անունի համար դա Հարությունյանն է։