Զադինե
Զադինե (Zadine)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 27 Քանակ
  • ՍԻՓԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Խուդոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զադինե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 27 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Զադինե անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՍԻՓԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զադինե անունի համար դա Խուդոյանն է։

Զադինեին Նման Անուններ