Զարինա
Զարինա (Zarina)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 54 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Ստեփանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զարինա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 54 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Զարինա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զարինա անունի համար դա Ստեփանյանն է։