Զարմիկ
Զարմիկ (Zarmik)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 108 Քանակ
  • ԱՐԵԳՈՒՆԻ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զարմիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 108 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Զարմիկ անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԱՐԵԳՈՒՆԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զարմիկ անունի համար դա Սարգսյանն է։

Զարմիկին Նման Անուններ