Զարիֆ
Զարիֆ (Zarif)
  • 0.3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 147 Քանակ
  • ՄԵԾԱՁՈՐ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Խուդոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զարիֆ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 147 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.3 բալ։ Զարիֆ անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԵԾԱՁՈՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զարիֆ անունի համար դա Խուդոյանն է։

Զարիֆին Նման Անուններ