Սարիկ
Սարիկ (Sarik)
  • 0.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 178 Քանակ
  • ԵՂԵԳ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Սարիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 178 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.4 բալ։ Սարիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԵՂԵԳ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Սարիկ անունի համար դա Հարությունյանն է։